Hoofdsponsor

HOOFDSPONSOR JEUGD

STERSPONSOREN

Volg ons op social media:
Naar webshop >

Vrienden van SES

De Vrienden van SES is een groep mensen die RKVV S.E.S. Langenboom een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar minimaal € 50,00 doneren. Het gedoneerde geld wordt besteed aan projecten, waarvoor binnen de normale begroting van de voetbalclub geen ruimte is. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, materiaal voor de senioren, aankleding van accommodatie/sportcomplex.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam op het bord
  • Vermelding van uw naam op de website
  • Stemrecht m.b.t. bestemming gedoneerde gelden

Wie kan er lid worden van de Vrienden van SES?
Iedereen kan lid worden van de Vrienden van SES. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men lid worden door een bedrag van € 50,00 per jaar te doneren.

Wie bepaald wat er met het geld gebeurt?
Minimaal eenmaal per jaar wordt een vergadering uitgeschreven, waarbij alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de vergadering is een selectie gemaakt van alle ingekomen suggesties van bestemmingen van gelden. Door middel van een stemming wordt bepaald waar de gelden komend seizoen aan besteed worden. Elk lid heeft één stem.

Hoe kan je lid worden?
U kunt lid worden door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij één van de bestuursleden van de Vrienden van SES.

Downloads
Aanmeldingsformulier
Reglement

Contact
Voor vragen en suggesties voor bestedingsdoelen kunt u mail naar: vriendenvanses@gmail.com Of spreek één van onze bestuursleden persoonlijk aan.

Jari Lukassen
Niek Nooijen
Sebe van Huisseling

Besteding

Onderstaand zijn de bestedingen die vanuit de Vrienden van S.E.S. zijn gesteund terug te vinden:

2020: AED Kast
2020: Jeugddag
2019: Bankjes langs het hoofdveld
2019: Jeugddag
2019: Tafelvoetbaltafel
2019: Team van de week
2018: Jeugddag
2018: Nieuwe tenues mini F-jes
2018: Bijdrage in nieuwe aluminium doelen
2018: AED Cursus
2017: Lezing Pol van Boekel
2017: Nieuwe tenues mini F-jes
2017: Jeugdclinic meiden
2017: Beamer
2016: Sjaals SES Lagenboom
2016: Jeugdclinic met Andre Cornelissen
2016: Veegmachine vrijwilligers
2016: Speeltoestel
2015: Sjaals SES Langenboom
2013 – 2015: Pannaveldje (Samen met SESAM)
2014: Sjaals SES Langenboom
2013: Wall of Fame (Samen met SESAM)
2013: Dennis Gentenaar bij jeugdkampioenschappendag

Bordsponsoren