Hoofdsponsor

HOOFDSPONSOR JEUGD

STERSPONSOREN

Volg ons op social media:
Naar webshop >

Afmelden lid

Gezien we elk seizoen geconfronteerd worden met te late afmeldingen en verzoeken om de contributie terug te storten, willen wij onze leden nog graag wijzen op de geldende afmeldprocedure.

Afmeldingen
Als een lid zich wenst af te melden, dient dit te gebeuren bij de secretaris (en niet via de leider/trainer). Bij voorkeur per e-mail (secretaris@seslangenboom.nl) én vraag om een bevestiging van ontvangst. Pas als deze bevestiging is gegeven, is het lid daadwerkelijk uitgeschreven.

De afmelding voor het nieuwe seizoen dient vóór 1 mei te gebeuren. In verband met de indeling van nieuwe teams heeft het de voorkeur om dit vóór 1 mei al door te geven. De afmelding voor de 2e seizoenshelft dient vóór 1 januari te gebeuren. Indien de afmelding te laat binnen komt, is SES genoodzaakt om de contributie over de geldende periode te heffen.

Leden die zich dus willen afmelden voor het seizoen 2024/2025 dienen dit dus vóór 1 mei 2024 door te geven.

Overschrijvingen
Indien een lid zich wil overschrijven naar een andere club dient dit óók voor 1 mei bekend gemaakt te worden bij de secretaris. Pas als aan alle verplichtingen is voldaan (contributie betaling, teruggave kleding, etc.) zal SES de overschrijving verwerken.

Blessure/vakantie
Geregeld komt ook de vraag binnen of er contributie teruggekregen kan worden i.v.m. het niet spelen door een blessure/vakantie. Dat is helaas niet mogelijk en uitschrijven kan dus alleen binnen bovenstaande data.