Hoofdsponsor

HOOFDSPONSOR JEUGD

STERSPONSOREN

Volg ons op social media:
Naar webshop >

Inschrijven nieuw lid

2022/2023
per seizoen
0-4 € 31,50
O7 € 76,00
O8-O9 € 101,00
O10-O11 € 105,00
O12-O13 € 109,50
O14-O15 € 118,00
O17 € 128,50
O19 € 141,00
senioren (actief voetballer) € 179,00
ondersteunende leden € 63,00
werk. leden (actief) € 95,00
werk. leden (niet actief) € 34,00

Onder vrijwilliger (verplicht lid KNVB) wordt verstaan:

  • bestuursleden
  • seniorenleiders
  • jeugdleiders
  • assistent-scheidsrechters

voor zover deze niet actief voetballen

Klik hier om je aan te melden (je wordt omgeleid naar pagina van KNVB)

Belangrijke informatie

Bij JULIANA is het zo dat je per seizoen lid bent.

Dus als je je aanmeldt aan het begin van het seizoen, dan ben je gedurende het gehele seizoen lid van Juliana. Uiteraard geldt dat ook voor leden vanuit het vorige seizoen. Als je je niet afmeldt, dan ben je gedurende het gehele seizoen lid. Dit houdt in dat je ook contributie verschuldigd bent voor het gehele seizoen.

De contributie wordt tweemaal per jaar via automatische incasso geïnd. Maar dit betekent NIET dat Juliana werkt met halfjaarlijkse lidmaatschappen. Bij tussentijds afmelden blijf je de gehele jaarcontributie verschuldigd. Als een lid zich dus in de winterstop afmeldt, dan nog is dat lid contributie verschuldigd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Juliana is namelijk ook voor het gehele seizoen afdracht verschuldigd aan de KNVB, ook al is een lid maar een half jaar in één seizoen bij Juliana. Bovendien wordt er bij de indeling van de jeugdteams vanuit gegaan dat leden een geheel seizoen actief lid blijven. Juliana komt onherroepelijk in de problemen bij de indeling van de jeugdteams als leden na 1 januari ineens niet meer ingedeeld kunnen worden.

Vrijwilligerstaak.

Zoals zovele verenigingen kent ook Juliana een probleem met het aantal vrijwilligers. Daarom is er een paar jaar geleden het beleid ingevoerd dat ieder actief voetballend lid van 16 jaar en ouder een vrijwilligerstaak uit dient te voeren in 2 a 4 sessies per seizoen afhankelijk van de taak. Voor leden onder de 16 jaar wordt dit aan de ouders gevraagd. Er zijn meerdere taken uit te voeren waaruit een keuze gemaakt kan worden. Er geldt echter ook dat bij voldoende vrijwilligers u mogelijk in overleg een andere taak krijgt toegewezen. Maak daarom tijdig een keuze. U kunt een formulier hier downloaden.

Afmelden.

Natuurlijk willen wij graag al onze leden behouden. Maar we beseffen ook dat er soms redenen kunnen zijn om af te melden. Afmelden kan door een mail te sturen aan Peter van Overbeek.