Hoofdsponsor

HOOFDSPONSOR JEUGD

STERSPONSOREN

Volg ons op social media:
Naar webshop >

Erelid Piet Martens overleden

04 December 2023

Alsof er een vloek op rust, ontvingen wij vandaag het bericht dat Piet Martens als 3e erelid in een tijdsbestek van een kleine twee maanden is overleden. Piet is gisteren, op zondag 2 december, vredig ingeslapen na een lang ziekbed. Door zijn ziekte was Piet al even niet meer op de club geweest en moesten wij hem én zijn lach al missen aan de stamtafel op donderdagavond. Een aantal man van de harde kern is nog een aantal keer bij Piet langs gegaan om herinneringen op te halen.

Piet heeft liefst 19 jaar zitting genomen in het hoofdbestuur van SES [1996 – 2015]. Op bovenstaande oude bestuursfoto staat Piet 2e van rechts (langs Wil en voor Leo) Tijdens zijn periode werd het nieuwe club gebouw neergezet en hij heeft hier, samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers, enorm veel tijd in gestoken.

Waar sommigen goed gedijen bij grote projecten, was Piet de beste vis in de vijver als het om kleine klusjes aankwam. Van koffie zetten tot lampen vervangen en van de keuken schoonmaken tot aan klusjes rondom het veld. Na een vraag volgde een simpele knikje en ging Piet met z’n brede glimlach vrolijk aan het ‘werk’.

Zeker na zijn pensionering, was Piet praktisch elke dag op het sportpark te vinden. Hij had dan ook genoeg klusjes om te klaren. Zo was Piet jarenlang verantwoordelijk om samen met Leo Huibers de drank in te kopen, hing hij bij de ingang van het dorp de komende tegenstander SES 1 op, draaide hij kantinediensten en hield hij de analoge standenborden in de kantine bij.

Met de tijd der jaren, verviel er her en der een taak, maar pakte hij met alle liefde een andere vrijwilligerstaak op. Met zijn aanstekelijke en harde lach was Piet niet alleen een zeer gewaardeerde vrijwilliger, maar ook een beste kameraad onder de harde kern van onze club. Ondanks dat Piet niet meer bij ons op de kon club komen, is het verdriet er niet minder om. Zeker binnen zijn vaste vrienden- en vrijwilligersgroep.

Ook aan Piet zijn wij veel dank verschuldigd aan zijn jarenlange inzet voor SES. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze periode. Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van SES 1 zal er stilgestaan worden bij het overlijden van Piet. Meer informatie over het afscheid, zal in afstemming met de familie, op een later moment gedeeld worden.

Bestuur
SES Langenboom